Koha saamiseks tuleb sõlmida leping.  Koha broneerimine 50.- eurot, mis arvestatakse maha esimese kuu kohatasust, tuleb tasuda peale lepingu sõlmist, kui laps ei tule hoidu broneerimistasu ei tagastata. Võimalik last tuua ka mõneks tunniks, päevaks või pooleks päevaks.
LASTEHOIU KOHATASU (tasutakse SATIRMO OÜ  Haldjakeselastehoiule) NING VASTAVALT VANEMATE POOLT VALITUD TEENUSELE JÄRGNEVALT: 

NB! Alates 01.08.2018 Ülenurme valla sissekirjutust omavate laste kuukohatasu lapsevanemale 35.- eurot kuus.

Tartu linna sissekirjutust omavate laste kuukohatasu   lapsevanemale 64,50 eurot kuus.


Ülenurme lepingulise päevahoiu kohatasu lapsevanemale kuus Tartu linna  lepingulise päevahoiu kohatasu lapsevanemale kuus

                     7:30-17:30

 

                                  7:30-17:30

 

1 päev nädalas
 kuu hind 35 EUR
kuu hind 64,50 EUR
2 päeva nädalas
 kuu hind 35 EUR kuu hind 64,50 EUR
3 päeva nädalas
 kuu hind 35 EUR kuu hind 64,50 EUR
4 päeva nädalas
 kuu hind 35 EUR kuu hind 64,50 EUR
5 päeva nädalas  kuu hind 35 EUR kuu hind 64,50 EUR
                                                                    
Kohatasule lisandub toiduraha Ülenurme lastehoius   2.35  EUR  päevas (kolm toidukorda).  Toiduraha  lapse puudumise korral arvestame maha etteteatamisel, hiljemalt hommikul 7:50-ks.
Võimalus käia ka:   tunnihoid  4.00  EUR/tund ( arveldamine toimub täistundides ).
                                õhtuhoid   6.00  EUR/tund ( 17.30 - 21.00 )
                                 ööhoid     7.00  EUR/tund( 21.00 - 8.00 )
Sünnipäevade pidamine!
35.- EUR / 1 tund lapsehoiuruumide/mänguväljaku rent.

 
OÜ Satirmo - 2017 - Haldjakeselastehoid.ee
Web by Active Link


07. augustist 2012 06. augustini 2013 aitas OÜl SATIRMO põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.